برندگان مراحل 12و13و14

اعلام بــرنـدگــان مــراحـل 12 و 13 و 14

برندگان مراحل 12و13و14
با لطف و مدد خداوند و عنایت حضرات معصومین علیهم السلام، مراحل 12 و 13 و 14 برگزار شد. از اینکه با تأخیر برندگان را اعلام می‌کنیم، شرمنده‌ایم.